Mirčina mýdla – Case study

Projekt Mirčina mýdla se zaměřil na zlepšení a inovaci webu https://mircinamydla.cz/. Za cíl jsem si dal zlepšit uživatelskou zkušenost (UX) a grafický design, zejména pro mobilní verzi webu, aby byl web přívětivější a snadněji navigovatelný.

Grafická Úprava Mobilní Verze

 • Redesign a Layout: Zaměření na vizuální atraktivitu a přehlednost pro mobilní uživatele.
 • Úprava Loga a Logomanuál: Modernizace loga a vytvoření manuálu pro konzistentní prezentaci.

Strategie na Sociální Sítě

V rámci projektu Mirčina mýdla jsme navrhli a implementovali komplexní strategii pro sociální sítě s cílem posílit online přítomnost značky a zvýšit interakci se zákazníky. Tato strategie zahrnovala plánování a vytváření angažujícího obsahu, který by rezonoval s cílovým publikem, a zároveň podporoval hodnoty a produkty značky. Důraz klademe na vytváření příspěvků, které podněcují k dialogu, sdílení a interakci, čímž se zvyšuje viditelnost značky a buduje se silnější vztah s komunitou. Součástí strategie bylo také pravidelné monitorování a analýza výkonu na sociálních sítích, což umožňovalo pružně reagovat na trendy a preferenci uživatelů, a tím optimalizovat celkovou efektivitu marketingových aktivit na sociálních médiích.

Integrace Marketingových Systémů

V rámci projektu Mirčina mýdla jsem integroval dva klíčové analytické nástroje – Google Analytics a Microsoft Clarity – s cílem získat hlubší porozumění návštěvnosti a chování uživatelů na webu. Google Analytics poskytuje rozsáhlé informace o demografii návštěvníků, zdrojích provozu, chování uživatelů a konverzích, což umožňuje týmu lépe pochopit, jak uživatelé interagují s webem. Microsoft Clarity pak přináší další vrstvu dat, včetně heat map a nahrávek skutečných uživatelských sezení, což poskytuje přehled o tom, jak uživatelé navigují na stránce a s jakými prvky nejvíce interagují. Společně tyto nástroje umožňují týmu nejen sledovat klíčové metriky výkonu, ale také identifikovat oblasti pro zlepšení, jako jsou stránky s vysokou mírou opuštění nebo prvky, které nejsou pro uživatele intuitivní. Tato integrace tedy představuje zásadní krok k optimalizaci uživatelského zážitku a zvýšení efektivity marketingových a prodejních strategií.

Integrace dvou klíčových analytických nástrojů

Google Analytics a Microsoft Clarity

UX – Vyhledání Chyb a Prostor pro Zlepšení

Analýza a optimalizace uživatelské zkušenosti (UX) na webu Mirčina mýdla byla klíčovou součástí projektu. Tento proces zahrnoval několik kroků:

 1. Identifikace a Analýza Současného Stavu: Nejprve bylo důležité provést důkladnou analýzu stávajícího UX designu. To zahrnovalo sledování, jak uživatelé interagují s webem, identifikaci stránek s vysokou mírou opuštění, a pochopení, kde a proč uživatelé mohou narazit na problémy.
 2. Sběr Uživatelské Zpětné Vazby: Získání přímé zpětné vazby od skutečných uživatelů bylo klíčové. To mohlo zahrnovat průzkumy, rozhovory s uživateli, nebo analýzu recenzí a komentářů.
 3. Odstranění Chyb a Problémů: Na základě získaných datjsem identifikoval a opravil chyby, které negativně ovlivňovaly uživatelskou zkušenost. To mohlo zahrnovat technické problémy, jako jsou chyby v kódu, nebo designové problémy, jako jsou špatně umístěné tlačítka nebo nejasné navigační prvky.
 4. Zlepšení Cesty Uživatele: Klíčovým aspektem bylo zjednodušení a zefektivnění cesty uživatele od vstupu na web až po dokončení objednávky. To zahrnovalo zlepšení navigace, zjednodušení procesu objednávky, a zajištění, že všechny informace potřebné pro dokončení nákupu jsou snadno dostupné a srozumitelné.
 5. Testování a Iterace: Po implementaci změn bylo důležité, abych provedl testování, kterým jsem ověřil, že nové úpravy skutečně zlešili uživatelskou zkušenost. To mohlo zahrnovat A/B testování, sledování uživatelského chování, a další sběr zpětné vazby.
 6. Kontinuální Optimalizace: UX je neustálý proces. Na základě získaných dat a zpětné vazby je důležité neustále hledat další možnosti pro zlepšení uživatelského zážitku.

Úpravy pro Zvýšení Konverzí

 • Méně Nápadné Zadání Slevového Kuponu: Prevence opuštění webu pro hledání kuponů.
 • Zvýraznění Konverzních Prvků: Zlepšení orientace v procesu objednávky.
 • Zvětšení Ceny v Detailu Produktu: Lepší viditelnost ceny.
 • Přepracování Objednávkového Formuláře: Přechod na jednosloupcový design pro snazší vyplňování.

Další Úpravy

 • Oprava Sekce ‚Napsali o Nás‘: Zajištění správného zobrazení a funkčnosti.
 • Přidání Obchodních Podmínek do Patičky: Zvýšení dostupnosti důležitých informací.
 • Úprava Prokliků na Ikonách na HP: Zlepšení uživatelské interakce.
 • Úprava Výběru Varianty v Detailu Produktu: Zřetelnější rozlišení mezi vybranou a nevybranou variantou.

Marketing a SEO

Vymysleli jsme komplexní marketingovou strategii, která zahrnovala důkladný výběr témat pro články a pečlivě připravené SEO popisy. Tato strategie se zaměřila na zvýšení online viditelnosti a přitažlivosti značky. Klíčový prvek byl vytvoření obsahu, který je nejen relevantní a zajímavý pro cílové publikum, ale také optimalizovaný pro vyhledávače, aby se zlepšila pozice webu v organických výsledcích vyhledávání. Témata článků jsme pečlivě vybrali tak, aby odpovídaly zájmům a potřebám zákazníků, zároveň podporovaly hodnoty značky a prezentovaly produkty v přirozeném kontextu. SEO popisy byly navrženy tak, aby byly atraktivní pro čtenáře a zároveň obsahovaly klíčová slova pro zlepšení SEO. Tato kombinace zajímavého obsahu a SEO optimalizace měla za cíl přilákat více návštěvníků na web. Tím také zvýšit povědomí o značce a podpořit prodejní aktivity.

Fotografie

V rámci projektu Mirčina mýdla došlo k přefocení produktových fotografií mýdel. To je klíčový krok pro posílení vizuální identity značky a její prezentace na sociálních sítích. Nové fotografie jsou pečlivě navrženy tak, aby odrážely kvalitu a jedinečnost produktů, zároveň posilovaly brand a vytvářely soudržný vizuální jazyk. Tento proces zahrnoval nejen profesionální fotografování produktů v kontrolovaném prostředí, ale také vytvoření kreativních a esteticky přitažlivých kompozic. Ty mohly být efektivně využity na různých platformách sociálních médií. Cílem bylo vytvořit vizuální obsah, který by nejen zaujal a přitáhl pozornost potenciálních zákazníků, ale zároveň podpořil povědomí o značce a její hodnoty. Tyto nové fotografie byly klíčovým prvkem v marketingové strategii, neboť poskytovaly konzistentní a profesionální obraz značky. Ten je nezbytný pro úspěšný brand building a efektivní komunikaci na sociálních sítích.

Závěr

Díky provedeným zlepšením a inovacím je web Mirčina mýdla nyní uživatelsky přívětivější, vizuálně atraktivnější a lépe optimalizovaný pro konverze. Očekáváme, že tyto změny přinesou pozitivní výsledky a zvýší spokojenost zákazníků při nákupu na webu.