Marketingové zkratky

Ve světě digitálního marketingu se setkáváme s mnoha zkratkami a termíny, které mohou být pro nezasvěcené matoucí. CPC, CPA, CPM, CTR a další zkratky se staly každodenní součástí komunikace v marketingových týmech a reportech. Tento článek si klade za cíl vysvětlit nejčastěji používané marketingové zkratky tak, aby byly srozumitelné i pro laiky. Pokud jste někdy přemýšleli, co tyto zkratky znamenají a jaký mají význam pro váš podnik, čtěte dál a dozvíte se vše podstatné.

Seznam zkratek

 1. CPC (Cost Per Click):
  • Co to znamená: Cena za kliknutí.
  • Vysvětlení: Kolik peněz zaplatíte pokaždé, když někdo klikne na vaši reklamu.
 2. CPA (Cost Per Acquisition/Action):
  • Co to znamená: Cena za akvizici/akci.
  • Vysvětlení: Kolik peněz vás stojí, když se někdo stane vaším zákazníkem nebo provede požadovanou akci (např. nákup, registrace).
 3. CPM (Cost Per Mille):
  • Co to znamená: Cena za tisíc.
  • Vysvětlení: Kolik zaplatíte za tisíc zobrazení vaší reklamy.
 4. CTR (Click-Through Rate):
  • Co to znamená: Míra prokliku.
  • Vysvětlení: Procento lidí, kteří kliknou na vaši reklamu poté, co ji viděli.
 5. ROI (Return on Investment):
  • Co to znamená: Návratnost investice.
  • Vysvětlení: Kolik peněz vyděláte v porovnání s tím, kolik jste do reklamy investovali.
 6. SEO (Search Engine Optimization):
  • Co to znamená: Optimalizace pro vyhledávače.
  • Vysvětlení: Proces zlepšování viditelnosti vašeho webu ve vyhledávačích (jako je Google) organickými (neplacenými) způsoby.
 7. SEM (Search Engine Marketing):
  • Co to znamená: Marketing ve vyhledávačích.
  • Vysvětlení: Reklamy ve vyhledávačích, které zvyšují viditelnost vašeho webu pomocí placených metod.
 8. PPC (Pay Per Click):
  • Co to znamená: Platba za kliknutí.
  • Vysvětlení: Typ online reklamy, kde platíte pokaždé, když někdo klikne na vaši reklamu.
 9. KPI (Key Performance Indicator):
  • Co to znamená: Klíčový ukazatel výkonnosti.
  • Vysvětlení: Měřítka, která používáte k hodnocení úspěchu vašich marketingových aktivit (např. počet nových zákazníků, návštěvnost webu).
 10. CRM (Customer Relationship Management):
  • Co to znamená: Řízení vztahů se zákazníky.
  • Vysvětlení: Systém nebo software, který pomáhá řídit a analyzovat interakce se zákazníky, s cílem zlepšit vztahy a zvýšit prodeje.

CPC – cost per click
Kolik peněz zaplatíte pokaždé, když někdo klikne na vaši reklamu.

 1. SMM (Social Media Marketing):
  • Co to znamená: Marketing na sociálních sítích.
  • Vysvětlení: Používání sociálních sítí (jako Facebook, Instagram, Twitter) k propagaci vaší značky, produktů nebo služeb.
 2. UX (User Experience):
  • Co to znamená: Uživatelská zkušenost.
  • Vysvětlení: Celkový dojem a zkušenost uživatele při používání vašeho webu nebo aplikace.
 3. B2B (Business to Business):
  • Co to znamená: Obchod mezi firmami.
  • Vysvětlení: Typ obchodního vztahu, kde firma prodává své produkty nebo služby jiné firmě.
 4. B2C (Business to Consumer):
  • Co to znamená: Obchod mezi firmou a spotřebitelem.
  • Vysvětlení: Typ obchodního vztahu, kde firma prodává své produkty nebo služby přímo koncovým zákazníkům.
 5. CTR (Conversion Rate):
  • Co to znamená: Míra konverze.
  • Vysvětlení: Procento návštěvníků webu, kteří provedou požadovanou akci (např. nákup, registrace) ve srovnání s celkovým počtem návštěvníků.
 6. CMS (Content Management System):
  • Co to znamená: Systém pro správu obsahu.
  • Vysvětlení: Software, který umožňuje snadnou tvorbu, správu a úpravu obsahu na webu (např. WordPress).
 7. CTA (Call to Action):
  • Co to znamená: Výzva k akci.
  • Vysvětlení: Text nebo tlačítko, které vyzývá uživatele k provedení určité akce (např. „Kup teď“, „Registrujte se“).
 8. LTV (Lifetime Value):
  • Co to znamená: Životní hodnota zákazníka.
  • Vysvětlení: Celková hodnota, kterou zákazník přinese vaší firmě během celé doby, kdy je vaším zákazníkem.
 9. ROAS (Return on Advertising Spend):
  • Co to znamená: Návratnost výdajů na reklamu.
  • Vysvětlení: Kolik peněz vyděláte v porovnání s tím, kolik jste investovali do reklamy.
 10. PPL (Pay Per Lead):
  • Co to znamená: Platba za lead.
  • Vysvětlení: Typ online reklamy, kde platíte za každý získaný kontakt (lead), který má potenciál stát se vaším zákazníkem.

ROAS – Return on Advertising Spend
Návratnost výdajů na reklamu

Závěrem

Marketingové zkratky jako CPC, CPA, CPM nebo ROI mohou na první pohled působit složitě, ale jakmile porozumíte jejich významu, stanou se neocenitelným nástrojem pro pochopení a optimalizaci vašich marketingových aktivit. Znalost těchto termínů vám umožní lépe interpretovat marketingové reporty, činit informovaná rozhodnutí a efektivněji využívat váš rozpočet.

Nejde Vám to a chcete změnu? Kontaktujte mě 🙂