LukObal – Řízení tvorby e-shopu

V rámci společnosti Lukovplast v Českém Dubu je součástí i sekce s interním názvem LukObal, která se zabývá prodejem použitých obalů různých druhů. Má úloha jako projektového manažera spočívala v řízení vývoje a implementace e-shopu pro zmíněnou sekci firmy. Cílem bylo vytvořit efektivní a uživatelsky přívětivou online platformu pro prodej obalů, od palet až po kartonové krabice na míru.

Postup realizace:

  1. Analýza požadavků: Na začátku projektu jsme provedli důkladnou analýzu požadavků, ve které jsme se seznámili s potřebami společnosti LukObal. Zjišťoval jsem, jaké druhy obalů jsou v online světě v prodeji, jaké jsou jejich cílové skupiny zákazníků a jaké funkce by měl e-shop obsahovat.
  2. Plánování projektu: Na základě analýzy jsem sestavil detailní plán projektu, ve kterém jsem určil klíčové milníky, rozvrh práce a přidělení zdrojů. Zároveň byl vypracován rozpočet a stanoveny prioritní úkoly.
  3. Vývoj e-shopu: Spolupracovali jsme s vývojářským týmem na vytvoření e-shopu. Během tohoto procesu jsme navrhovali a implementovali funkcionalitu, která byla potřebná pro prodej obalů. Důraz kladl na snadnou navigaci, intuitivní vyhledávání produktů a přehlednost.
  4. Grafický design: Součástí naší práce bylo i navržení grafického vzhledu e-shopu. Společně s designérem jsme vytvořili moderní a atraktivní design, který odpovídal obchodnímu stylu LukObal a zajišťoval příjemný uživatelský zážitek.
  5. Integrace pomocných funkcí: Kromě samotného e-shopu jsme se zaměřili na implementaci různých pomocných funkcí. Například jsme integrovali balíkobot, který umožňuje jednoduché a efektivní doručování zásilek. Také jsme nastavili platební bránu pro pohodlné a bezpečné platby zákazníků.
  6. Testování a doladění: Po dokončení vývoje jsme prováděli důkladné testování e-shopu, abychom zjistili a opravili případné chyby a zajistili bezproblémový provoz. V průběhu této fáze jsme také pracovali na optimalizaci výkonu e-shopu.
  7. Školení a předání: Před spuštěním e-shopu jsme poskytli školení zaměstnancům LukObal, aby se seznámili s funkcionalitou a správou e-shopu. Poté jsme předali hotový e-shop zákazníkovi a poskytli podporu při jeho spuštění.

Tvorba e-shopu jednoduše a rychle.

Závěr

Díky mé práci projektového manažera jsme úspěšně dokončili a předali projekt e-shopu pro LukObal. E-shop nyní nabízí široký sortiment obalů a poskytuje uživatelům jednoduchý a intuitivní způsob nákupu. Díky integrování pomocných funkcí, jako je balíkobot a platební brána, je proces doručování a placení pohodlný a efektivní. Grafický design e-shopu odpovídá obchodnímu stylu LukObal a zákazníkům poskytuje příjemný uživatelský zážitek.